Функционалности

ГПС Основни функции

Следење во живо
Со вградување на соодветни ГПС/ГСМ модули во возилата, поддржани со интернет базирана апликација, се основа корисникот во секое време и од секое место да може да ја следи употребата на возилата од неговата флота. Со ова ГПС решение, користењето на возилата е ставено под максимална контрола, а воедно е зголемена и ефикасноста при извршување на секојдневните задачи зголемувајќи ја безбедоста на истите.
Историја на настани
Анализата на историјата е најголемата бенефиција за корисникот каде што може многу точно и прецизно да се анализираат историските податоци за статусот на возилото на пр.: на која локација се наоѓало возилото и во колку часот, колку време се задржало на таа локација, дали стоело со запален или изгаснат мотор итн.
Извештаи
Сите податоци од самото поставување-користење на модулот во возилото се достапни за анализа, и тоа прикажани на географска карта или во табеларна форма преку три типа на извештаи сумарен, детален и извештај за настани.
Аларми
Ice Trackr има можност за додавање на разни водови на аларми и настани: за надмината брзина, влез - излез во зона, поминато растојание, нотификација на фиксно поставен датум. Овие аларми и настани се поддржани со автоматско генерирање на извештаи кои се испраќаат на Вашата електронска пошта на дневна, неделне или месечна основа.

Имаш прашања?

Ако имаш прашања поврзани со IceTrackr, пополни ја контакт формата. Нашиот тим ги прегледува сите пораки и ќе одговори брзо.

Трифун Хаџијанев бр. 12/3-17,
1000 Скопје, Македонија
contact@icelabs.mk
Телефон: 078 33 60 32