Функционалности

ГПС Напредни Функции

Гармин диспеч и комуникација
Оваа функционалност во голема мера ја поедноставува работата и ја олеснува комуникацијата помеѓу операторите и теренците, како и помеѓу теренците еден со друг. Комуникацијата се одвива преку Гармин уредот каде теренците примаат и испраќаат пораки, со што многу брзо и ефикасно можете да дознаете и решите многу информации и проблеми на пр.: одредување на нова дестинација, консултација при испорака, причини за застој на одредена локација, ставање гориво и многу други опративни задачи.
Контрола на температурата
Оваа функционалност се однесува на вградување на сензори или изработка на протоколи за комуникација со веќе постоечки сензори кои се користат за мерење и контролирање на температурата во ладилниците.
Контрола на потрошувачка
Контролата на потршувачката се врши на два начина: -Преку поставување на сензори за мерење на ниво на гориво во резервар -Преку анализирање на податоци од Canbus – патен компјутер на возилото со изработка на специјални протоколи.
Тахограф
Поврзување со тахограф и преземање на сите потребни податоци како на пр.: вкупно време кога возилото е во движење, вкупно време кога возилото работи во место, вкупно време кога возилото е паркирано.

Имаш прашања?

Ако имаш прашања поврзани со IceTrackr, пополни ја контакт формата. Нашиот тим ги прегледува сите пораки и ќе одговори брзо.

Трифун Хаџијанев бр. 12/3-17,
1000 Скопје, Македонија
contact@icelabs.mk
Телефон: 078 33 60 32